Výkaz bodov

Výkazy bodov - ako to prebieha?  

  • Hlásenie bodov korporácii prebieha 1. deň nasledujúceho mesiaca. Do hlásenia budú zahrnuté body za objednávky prijaté a zaplatené do posledného dňa daného mesiaca do 24:00 hod.
  • V prípade, že bude objednávka uhradená do 5. dňa následujúceho mesiaca do 12:00 hod., budú body zahrnuté v opravnom výkaze, ktorý sa odosiela najneskôr 6. deň.
  • U objednávok prijatých v období od 1. do 5. dňa nasledujúceho mesiaca je možné na písomnú Žiadosť o prevod bodov previesť body do minulého mesiaca v rámci opravného výkazu. Týka sa objednávok prijatých a zaplatených do 5. dňa do 12:00hod.

  • Pozn. môže sa stať, že vedenie korporácie zmení termíny, potom sa táto informácia zobrazuje v aktualitách vo vašom online office (prosím sledujte svoj online office)
  • DOPORUČUJEME! ku koncu mesiaca nevyberajte platbu DOBIERKOU. Body možno pripísať len za objednávku ZAPLATENÚ, u dobierok nemáte istotu, že ju prevezmete a zaplatíte v termíne (problém s prevzatím môže nastať nielen na Vašej strane, ale i na strane dopravcu)

Príklady:

Objednávka na 50 bodov

1. zaslaná a zaplatená do 30.6., najneskôr o 23:59 - body zahrnuté do riadneho hlásenia za jún, odoslaného 1.7.

2. zaslaná 30.6., zaplatená 1. - 4.7. - body zahrnuté do opravného výkazu za jún, odoslaného 5.7.

3. zaslaná a zaplatena najneskôr 5.7. do 12:00, požiadané písomne o zahrnutie bodov do júna - body zahrnuté do opravného výkazu za jún, odoslaného 6.7.

4. zaslaná a zaplatená 1.7. a neskôr - body zahrnuté do riadneho výkazu za júl