Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Komu: CORCOM s.r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava
IČO: 17310270, tel.: 0905 418 840, email: info@mojetiande.sk
Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar: ........................
Dátum objednania/dátum prijatia ...................
Meno spotrebiteľa .............................................................................................................
Adresa spotrebiteľa ...........................................................................................................
Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..........................
Dátum ..................