Vedeli ste ako správne určiť dátum spotreby na zakúpených produktoch?

PORADÍME!
Ako správne identifikovať dátum spotreby - expiráciu uvedenú na zakúpených výrobkoch.
 
✔️Pokiaľ je na výrobku uvedené "EXP" + dátum - znamená to, že k tomuto dátumu by mal byť výrobok spotrebovaný
 
✔️Pokiaľ je na výrobku uvedené "LOT" + dátum - znamená to, že k tomuto dátumu bol výrobok vyrobený a jeho dátum spotreby je viac ako 30 mesiacov od tohto dátumu (tj. 2,5 roka a dlhšie)
 
✔️Pokiaľ je na výrobku uvedené "LOT" + dátum + otvorená nádobka a číslo - znamená to, že k tomuto dátumu bol výrobok vyrobený a jeho dátum spotreby je viac ako 30 mesiacov od tohto dátumu (tj. 2,5 roka a dlhšie) a po otvorení sa má spotrebovať do "číslo" mesiacov na znázornenej nádobke